Dorcas Elektrické zámky

Elektrické zámky Dorcas s příslušenstvím jsou určené pro řízení přístupu osob do zabezpečených prostor a jsou dostupné v několika různých variantách.

Elektrické zámky (elektrootevírače) umožňují zabezpečit chráněné prostory a řídit přístup osob do těchto míst. Pohodlnou obsluhu a kontrolu uvolňování či blokování zámku zprostředkovává řídící elektrický impuls.

Elektrické zámky s vypínáním funkce

Elektrootevírače s vypínáním funkce umožňují deaktivovat zámek v době, kdy jeho funce není nutná nebo žádoucí (stěhování, závoz materiálem apod.)

Elektrické zámky s mechanickou pamětí

Elektrootevírače s mechanickou pamětí se uvolní krátkým řídícím impulsem a znovu se aktivují po opětovném zavření dveří a zaskočení střelky zámku.

Elektrické otevírače standardní Elektrický zámek Elektrické otevírače s vypínáním funkce elektrický zámek Elektrické otevírače s mechanickou pamětí elektrický zámek Příslušenství elektrických otevíračů Příslušenství elektrických otevíračů Kabelové přechodky, kontaktní přechodky Kabelové přechodky, kontaktní přechodky


Chybí vám na této stránce nějaká informace? Napište nám ...