Elektrické otevírače standardní

Elektrický zámek
  • Elektrický zámek

Elektrootevírače s příslušenstvím jsou určené pro řízení přístupu osob do zabezpečených prostor.

Elektrootevírače  slouží k bezpečnému uvolnění střelky zámku křídla dveří. K uvolnění zámku (a tedy možnosti dveře otevřít) dojde pouze při elektrickém impulsu, který uvolní západku otevírače. V okamžiku, kdy obsluha přeruší tento řídící impuls, se elektrootevírač znovu zablokuje.Ceny produktu

Cenu toho produktu naleznete v ceníku.
Chybí vám na této stránce nějaká informace? Napište nám ...