Kabelové přechodky, kontaktní přechodky

Kabelové přechodky, kontaktní přechodky
  • Kabelové přechodky, kontaktní přechodky

Elektrootevírače s příslušenstvím jsou určené pro řízení přístupu osob do zabezpečených prostor.

Kabelové přechodky slouží k průchodu elektrických vodičů do pohyblivých křídel dveří z okolních konstrukcí. Přechodka chrání kabel před poškozením (přiskřípnutím) při manipulaci s dveřními křídly.

Kontaktní přechodky nabízejí stejnou funkci, ale bez nutnosti spojení křídla s okolní konstrukcí elektrickým vodičem. Při každém uzavření dveří dosednou odpružené kontakty přechodky na sebe a bezpečně přenášejí napětí k instalovanému elektrootevírači. To umožňuje vysadit křídlo pro servisní účely a namontovat ho zpět bez nutnosti odpojovat vodiče napájení zámku.Ceny produktu

Cenu toho produktu naleznete v ceníku.
Chybí vám na této stránce nějaká informace? Napište nám ...