RWA systém pro odtah tepla a kouře

Hlavním cíle RWA systémů je odvětrání únikových cest tak, aby se lidé bezpečně evakuovali z budovy kde vznikl požár. Systém RWA zajistí přirozené odvětrání kouře a tepla z požárem zasažené budovy.

Součásti RWA systému

Systém RWA se skládá z motorů napájených z bateriově zálohovaného zdroje 24V, které otevírají okna na vyznačených únikových cestách v objektu v případě požáru vyhlášeného systémem EPS, případně místním kouřovým čidlem, místním tepelným čidlem nebo místním požárním tlačítkem.

Systém RWA dále umožňuje otevírání a zavírání oken pro provozní větrání budov pomocí větracích tlačítek, větrných a dešťových čidel, ale požární poplach musí mít vždy přednost.

Motory jsou rozděleny do dvou hlavních skupin:

 • Motory s řetězovým pohonem
 • Motory s vřetenovým pohonem

Motory s řetězovými pohony

Řetězové motory jsou určené pro přímou montáž na okna sklápěcí a vyklápěcí.Všechny řetězové motory jsou vybaveny řetězem, který je schopen přenášet tahové i tlakové síly. V zavřeném stavu okna je řetěz skryt v těle motoru.Na okenních křídlech je možné osadit současně 2 motory v tandemovém provozu.

Pro tuto variantu je nutné použít tandemovou vypínací spojku.

Motory s vřetenovým pohonem

 • Motory E250 samostatně pro střešní okna ve variantách dle zdvihu pístu.
 • Motory E 250 se systémem kování umožňujícím větší otevření okna než je délka zdvihu pístu.
 • Motory E 205 a E 212 určených pro nůžky OL90N, OL95 nebo OL100, které se používají pro otevírání okenních ventilací a nadsvětlíků.

Vřetenové pohony Pístový motor Pístový motor

RWA – Centrála nouzového proudu

Řídicí centrála nouzového proudu RWA je centrálním ovládacím prvkem, na který jsou napojeny všechny komponenty, které zásobuje proudem.

 • Větrací tlačítka ovládají pohyb všech oken denního větrání.
 • Dešťová a větrná čidla zavírají okna v případě nepříznivého počasí.
 • Systém EPS, kouřová a tepelná čidla otevírají okna v případě požárního poplachu a mají absolutní přednost.

Pokud jsou napojena kouřová čidla, budou všechna okna a odtahové větrací plochy v případě požárního poplachu automaticky otevřeny nebo zavřeny dle konfigurace RWA řídicí centrály nouzového proudu.

Parametry výrobku:

 • Napájecí napětí 230 V
 • Výstupní napětí 24 V, 2 – 30A
 • Bateriové zálohování min. 72 hodin
 • Všechny funkce při nouzovém napájení
 • Hlídání spolehlivosti akumulátorů
 • Samostatné jištění jednotlivých větracích skupin
 • Sledování stavu přívodních vedení
 • LED-indikace provozního stavu a poruchy
 • třída jištění IP 54
 • teplota okolního prostředí +5 až +40 °C

Produkty

GEZE E 212 Motor Geze E 212 GEZE E 205 Motor Geze E 205 GEZE E 600 - 660 - Výroba ukončena GEZE E 600 GEZE OL 350 E - Výroba ukončena motor Geze OL 350 E GEZE OL 360 E - Výroba ukončena Motor Geze OL 360 E GEZE OL 370 E - Výroba ukončena motor Geze OL 370 E Pohony okenních křídel pro odvod tepla a zplodin hoření Systémy RWA - Pohony okenních křídel pro odvod tepla a kouře hoření Geze E740 - Výroba ukončena GEZE E740 Geze E580 - Výroba ukončena GEZE E580 Geze E820 - Výroba ukončena Geze E820 Geze E860 - Výroba ukončena Geze E860 K600 pohon RWA pro dveřní křídla K600 pohony RWA

Kategorie

 • Otevírání okenních ventilací - Otvírače okenních ventilací slouží ke komfortnímu ovládání špatně přístupných okenních křídel buď ručně, nebo pomocí motoru.

Seznam všech značek podle abecedy.